Català
|
Castellano
|
English
Especialitzats en ATCV, assistències, Direccions Facultatives, obres públiques

Pressupost de Construcció de casa nova

Obra nova a Barcelona, Arenys de Mar

Dades del client
Nom: Exemple CASA Mataró
Província: Barcelona
Comarca: Maresme
Població: Arenys de Mar
Telèfon: 972983152
eMail: info@rcgestio.com
Núm. Pressupost
PR-CASA-15-397
PDF


Data pressupost: 29-01-2015
Dades referents a les variables de la edificació escollides
Superfície edificació: 252 m2
Tipus de terreny: Planer Terreny net
Piscina:
Qualitat dels acabats: Gama qualitat Standard
Càlcul del cost directe de construcció
225.804,0 €
Cost final (sense IVA):
Aquest presentem els valors aproximats de cost de cada un dels capítols en que es pot descomposar una obra de construcció de una casa de obra nova. Aquests valors son cost directe, es a dir, que son els preus que cobrarà cada un dels industrials que intervenen a la obra fuster, paleta, vidrier, etc

C01 Treballs previs
2.772,0 €
C02 Moviment de terres edificació
2.281,5 €
C03 Fonamentació
5.339,9 €
C04 Estructura
38.387,2 €
C05 Coberta
7.083,2 €
C06 Paleteria
34.095,6 €
C07 Paviments i sòcols
10.992,2 €
C08 Arrebossats i Monocapes
10.160,6 €
C09 Enrajolats i Aplacats
6.423,0 €
C10 Enguixats i falsos sostres
6.869,5 €
C11 Pintura
6.395,8 €
C13 Fusteria Interior
11.312,8 €
C14 Fusteria Exterior
24.808,9 €
C15 Serralleria
7.948,1 €
C16 Instal·lació de Sanejament
4.468,0 €
C17 Instal·lació de aigua i Sanitaris
7.296,9 €
C18 Instal·lació elèctrica
9.288,7 €
C19 Instal·lació Audiovisual
1.515,0 €
C20 Instal·lació de Gas
1.554,9 €
C21 Instal·lació de Calefacció
7.960,7 €
C22 Instal·lació fums i ventilació
3.916,1 €
C23 Instal·lació d'energia Solar tèrmica
4.735,1 €
C24 Cuina i equipament
5.521,3 €
C26 Control de Qualitat
1.849,7 €
C27 Seguretat i Salut
2.827,4 €
Altres costos externs a la edificació
0,0 €
Exteriors (sense Iva):
Acord a les variables que ens has indicat a la teva consulta, a continuació indiquem el cost de una serie de partides referides als exteriors de la edificació, desde el vallat exterior fins a la paret de la casa. Com tot, son preus orientatius fins que no es confirmin que els materials propossats son els dessitjats.

C12 Tanca principal de la Parcel·la
0,0 €
C25 Piscina
0,0 €
C28 Jardineria
0,0 €
Altres costos generals
10.817,0 €
Valor tot inclòs:
En aquesta secció s'inclouen tots els gastos previstos per a poder executar una obra, son gastos habituals i van en proporció del PEM (Preu Execució Material), es a dir, la suma dels preus de tots els industrials.
Llicència d'obres:
5.193,5 €
Llicències d'ocupació via pública:
1.806,4 €
Llicència de 1a Ocupació:
200,0 €
Gestions d'habitatge, cèdula:
230,0 €
Notari, registrador i Cadastre e impostos:
3.387,1 €
Cost de tècnics
28.451,3 €
Suma valors (sense Iva):
Segons la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) és obligatori que intervinguin en el procès constructiu d'aquest tipus una serie de tècnics capacitats que hauran de vetllar pel correcte desenvolupament de les tasques constructives, desde el correcte disseny, redacció de projectes constructius, visites tècniques d'obra i control d'execució, així com control de qualitat i coordinació de seguretat.

Aquestes feines queden atribuïdes al conjunt de tècnics anometants Direcció Facultativa, habitualment un Arquitecte Superior i un Arquitecte Tècnic o aparellador.

Redacció de projecte d'obres (Arquitecte):
12.193,4 €
Direcció d'obra (Arquitecte):
5.419,3 €
Direcció d'execució (Arquitecte Tècnic):
7.225,7 €
Control de Qualitat (Arquitecte Tècnic):
677,4 €
Coordinació de seguretat i Salut:
1.580,6 €
Gastos de Visats (Arquitecte + Arq. Tècnic):
1.354,8 €
Cost de Gestors d'obra
17.228,8 €
Suma valors (sense Iva):
Si vols que la obra estigui 100% controlada, tant temporalment com económicament, has d'estar molt atent a aquest epígraf.

Aquí es mostra el cost de contractar un gestor d'obra que s'encarregarà de tot el necessari per a que la obra s'executi el més económica possible i sobretot de forma 100% segura per a tu.

Tècnic assessor gestor especialista obra:
17.228,8 €
Treballs previs i variables indirectes
3.750,0 €
Total previsió:
Hi ha una serie de gastos que son necessaris per a poder executar la obra i què acostumen a ser a càrrec del promotor, com ara els gastos de electricitat o d'altres. Ara fem una previsió dels principals conceptes que influeixen en el cost final de la obra.

Provisional d'obres eléctric i escomesa:
800,0 €
Contador i escomesa d'aigua:
300,0 €
Consum d'electricitat d'obra:
800,0 €
Consum d'aigüa d'obra:
600,0 €
Geotècnic (opcional):
900,0 €
Topògraf (opcional):
350,0 €
RESUM DE PREVISIÓ DE INVERSIÓ DE LA AUTOPROMOCIÓ
Fins aquí hem explicat els diferents gastos que acostumen a formar part de la autopromoció de un habitatge nou. A partir d'aquí, si es construeix contractant una constructora tradicional hi sol haver més gastos derivats, com per exemple el Marge comercial de l'empresa (aprox un 30%) i un desviament a final d'obra de un 10% habitual.

Si es contracta la obra amb el sistema de gestió, tot ja estaría inclòs, no hi ha sorpreses a finals d'obra, no s'avancen diners, no hi ha risc d'avandonament d'obra,... Son molts els motius pels què la autopromoció és més lògica, segura i econòmica amb RC Gestió.

Adjuntem ara el resum d'inversió previst per a aquesta promoció.

Conceptes per sistema
GESTIÓ

Cost directe d'obra:
225.804,0 €
Cost de exteriors:
0,0 €
Cost Tècnics Direcció Facultativa:
28.451,3 €
Cost Gestor d'obra:
17.228,8 €
Suma total 271.484,2 €
Altres Gastos:
Resum

Altres costos generals:
10.817,0 €
Altres Indirectes:
3.750,0 €
Així doncs, la previsió de inversió de la construcció feta en la qualitat marcada i per a les dimensions marcades, seria el quadre anterior a on només faltaria incloure la part de IVA i no hi hauria més gastos previstos.

Les nostres cases es pressuposen amb construcció tradicional, d'alta qualitat i previsió de durabilitat, complint al màxim la normativa aplicable, CTE i directrius urbanístiques. Les qualitats marcades i per a les que s'ha fet aquesta simulació son amb marques de referència.

Els oferim fer-los una visita comercial SENSE COMPROMÍS, a on expliquem el contingut d'aquest pressupost punt per punt, entreguem una guia-catàleg i donem uns exemples de cases executades. En aquest catàleg definim amb imatges i descripcions cada una de les fases del procés i les qualitats habituals.

RC Gestió no imposa cap material, el client pot modificar al seu gust cada una de les parts de la casa i aconseguim què es pagui el mínim possible del mercat per a cada part de la obra.

Faci la prova, deixi'ns el telèfon i quedarem per fer una visita..

Cost final de la construcció de una casa nova

Inclou el cost dir.

Sería necessari el poder concertar una visita per a poder afinar encara més el pressupost abans de prendre cap decisió..

271.484,2 €(301.762,3 € amb Iva)
M'interessa més informació
Confirmeu el vostre telèfon per poder trucar-vos

A tenir en compte

  • Els imports que aquí es mostren i que formen part d'aquesta proposta estan basats en dades aportades pel client i la veracitat dels mateixos es condició necessaria per a la validació d'aquesta.
  • Qualsevol canvi d'aquestes dades comportarà la modificació del preu final.
  • La oferta és orientativa, es a dir, que s'haurà de justificar i/o ratificar després de la visita comercial inicial.

Procediment Habitual per al certificat d'eficiència energètica

  • Si estàs realment interessat a fer-te una casa, després d'analitzar aquesta proposta, hauríes de concertar una visita comercial sense compromís.
  • Clicka sobre el botó m'interessa més informació i i confirma el teu telèfon, per què et puguem trucar
  • També ens pots trucar al telèfon 663956841 (Jordi Roca) indicant el núm. de pressupost que t'interessa.
  • Els preus amb els que s'ha fet aquest pressupost és real 100%,formen part de una Base de Dades creixent propia de fa més de 10 anys.
  • Prepararem l'informe per al departament d'habitate de la Generalitat

Vols que parlem per telèfon i ampliem la informació?

Si necessites parlar amb algú que t'aclareixi algún dubte per acabar de convèncet confirma'ns el teu número de telèfon i et trucarem.

Estarém encantats d'tendre't e informar-te sense cap mena de compromís.

També pots trucar-nos al telèfon 663956841.

Ets una inmobiliaria, agent lliure o un API?

Posa't en contacte amb nosaltres, t'estem esperant per parlar amb tu, t'interessa el que t'hem de dir.

Estem acostumats a treballar amb immobiliaries de la provincia i estem buscant col·laboracions professionals.

Logo API

Contacta amb nosaltres

Telèfon directe: 663.95.68.41

email: info@rcgestio.com

Carrer Riu Onyar, 20, Entresol, Girona

17004 Girona

Siguem socials

RC Gestió - Rehabilitació i Construcció - Agrupació de tècnics, assessors i gestors de la construcció a Catalunya