Català
|
Castellano
|
English
Abans de contractar un servei relacionat amb la construcció, pregunta´ns

Peritatge, informes, valoracions i certificats

Informes de construcció a Girona i Barcelona

Què és un informe tècnic d'obra i construcció?

En moltes ocasions esdevé necessari el disposar de un informe tècnic que reculli l’estat de una edificació. Son moltes les motivacions que poden generar la necessitat de disposar d’aquesta informació valorada sota la experiència i formació de un tècnic especialitzat en aquest tipus de informes.

Podríem dir que hi ha un tipus d’informe per a cada necessitat i cada un d’ells pot estar més o menys desenvolupat.

En definitiva, un informe tècnic ha de ser una valoració tècnica de l’estat de solidesa, habitabilitat i funcionalitat de una edificació i pot incloure una valoració econòmica de les mesures per estabilitzar, per millorar, reformar, rehabilitar edificacions o fins i tot, pot indicar el valor real de mercat de una edificació en el moment actual i el que podria aconseguir si es fessin unes determinades actuacions.

informe tecnic RC Gestio

Quin servei se li dona a un informe o Peritatge d'obra?

Depèn en gran mesura de la finalitat de l’informe es sol·licitarà un tipus d’informe o un altre. Si atenem a les necessitats que cobreix i als diferents tipus de informes i projectes que hi ha, podríem diferenciar, en grans grups els següents:
 • Per preocupació personal. Hi ha ocasions que a les edificacions comencen a aparèixer lesions que abans no hi eren i per tant, les persones es preocupen per la estabilitat de la edificació. En aquests casos, es convenient encarregar a un tècnic professional de la construcció la anàlisis de les lesions i que redacti un informe tècnic que podrà ser aportat a la companyia asseguradora en el cas de què faci falta la reparació d'alguna esquerda, algun moviment estructural, la manca de estanqueïtat de les finestres, portes que ja no tanquen, deformacions de terres, despreniments i d'altres, com per exemple, un informe de l'estat de una façana a petició de una comunitat preocupada per la possibilitat de algun despreniment.
 • Per reclamació. De vegades una persona es troba amb la necessitat d'haver de reclamar a una altre el cost de una reparació o la indemnització per afectació d'algun tipus a una edificació propia. En aquesta casos, la redacció de un informe pericial, amb l'objectiu de valorar tècnicament els desperfectes i estipular les possibles causes és indispensable. Evidentment com més clar i professional sigui el peritatge millor, més segur que ens donaran la raó.
 • Per actuació. Si es pretén millorar les condicions d'estabilitat, habitabilitat o usabilitat de una edificació, s'ha de fer un anàlisis de les diferents lesions, i sobretot determinar quina es la causa per a actuar sobre d'ella. NO val de res el picar una esquerda i tornar-la a arrebossar si abans n s'ha analitzat si hi ha moviment estructural, de terrenys o de qualsevol altre tipus possible d'afectació. L'objectiu d'aquests informes és valorar el cost de una possible necessària actuació i arribat el punt, determinar cada una de les actuacions així com les descripcions.
 • Per justificació Si es pretén comprar un habitatge, o si hem estat demandats per algun motiu o si tenim la necessitat de defensar una postura, es pot demanar un anàlisis tècnic econòmic per establir què val una cosa en cada moment, tant en l'actual, com en un futur si es donen unes premisses identificades. Així, si volem comprar un habitatge, podem saber que farà falta invertir 10.000 € en millorar la estabilitat, ponts tèrmics, xarxa de sanejament, canvi de enllumenat i la caldera, o si ens han demandat, podrem indicar que el peritatge de la part demandant és erroni en tant a la imputació de culpa i/o a la valoració econòmica.

Hi ha diferents tipus de Peritatges d'obra?

 • Informe Bàsic de construcció. Esdevé un informe en el que un tècnic d’obra analitza la estabilitat aparent de una edificació i cataloga els diferents tipus de lesions que puguin existir, aportant una valoració inicial de les possibles causes i estipulant si hi ha algun tipus de risc per a les diferents necessitats de les edificacions, estabilitat, habitabilitat, usabilitat. Aquest informe tècnic no inclou valoracions econòmiques.
 • Informe tècnic amb valoració. És un pas més al respecte del informe bàsic de construcció, a part de agrupar lesions, les identifica i aporta una previsió econòmica de reparació de la lesió de construcció a la edificació. D’aquesta forma, el client disposa de un informe a on s’indica el nivell d’estabilitat, de habitabilitat i d’usabilitat de la edificació, una identificació de les diferents lesions i una valoració de la reparació.
 • Peritatge per a judici de Part. Quan un client vol denunciar a un constructor o interposar un pleit a una comunitat o qualsevol cas en el que la base de la reclamació judicial passi per la justificació de uns defectes o desperfectes en una edificació és necessari encarregar un peritatge. L’objectiu del peritatge d’obra és valorar el cost de la possible reparació i la explicació davant d’un jutge de forma detallada d’aquest cost amb la intenció de reclamar el mateix. Aquest Peritatge és un informe tècnic valorat enfocat a, amb llenguatge adequat a la forma jurídica habitual, que un jutge doni la raó al client en tant a la reclamació i per a això es basarà en el peritatge de part.
 • Peritatge de contrast. Quan a alguna empresa constructora, o un tècnic, o algun promotor que realitza obres i presumiblement afecta a un tercer o fins i tot a qualsevol persona que ha estat denunciada per una altre persona i que s’ha reclamat danys en edificacions, sempre s’aporta el peritatge de part. Aquest peritatge s’ha de contradir i/o acceptar i en tot cas, aportar una visió més ajustada a la realitat possible de la valoració econòmica dels danys. Dit d’una altre manera, el peritatge de contrast es basa exclusivament en el contingut del peritatge de part per a ratificar-lo o contradir-lo i en aquest cas, aportar suficient informació i proves com per a imposar la nova idea de la causa sobre la primera. Es indispensable el disposar de un peritatge professional i amb llenguatge adequat a l’habitual de un judici.
 • Dictamen d’obra. Es un projecte-informe en el que es fa un anàlisis intensiu de les diferents lesions, per a poder determinar les causes. En tots els cassos esdevé necessari la realització d’assaigs i preses de mostres per al laboratori. El dictamen es com l’informe mèdic d’un malalt, identifica tots els mals de la edificació i dictamina quin es l’origen. A partir d’aquí es fan unes recomanacions tècniques per a fer de base de un posterior projecte d’intervenció.
 • Projecte d’intervenció. És un projecte tècnic a on s’identifiquen totes les actuacions a realitzar en una edificació i que pretén canviar l’estat de la edificació. Aquest projecte s’ha de presentar a l’ajuntament per a tramitar la corresponent llicència d’obres. Aquest projecte tècnic ha de incloure totes les identificacions necessàries per a poder executar la obra descrita per a qualsevol equip constructiu.
 • Taxació de obra. En ocasions, les persones necessiten tenir la seguretat o el certificat del preu de una edificació, en el moment actual i per diferents motius. Un dels motius principals i més populars actualment és per a valorar si el cost de una edificació és correcte. Actualment hi ha una gran oferta d’habitatges de segona ma i una gran varietat de preus que combina la situació de la edificació i l’estat d ela mateixa per a establir un preu per metre 2 que multiplicat per la superfície, esdevé el preu just de la edificació. En tant al preu de la localització i situació és comparable fàcilment per la oferta existent, no obstant, moltes vegades la part referida a l’estat d ela edificació és determinant. Si no es fa cas a les possibles deficiències i s’interpreta que son de poca importància, podria suposar què, una vegada feta la compra, hi hagi una necessitat d’inversió que no es pot assumir i es podria patir per una decisió incorrecta, per manca d’informació. És una bona solució el demanar una taxació d’estat d’edificació per a saber quants diners s’haurà d’invertir per a tenir la edificació en bon estat de solidesa estructural, habitabilitat i usabilitat. El principal motiu de l’encàrrec d’aquest tipus de taxació és per a la millora del preu de compra de una edificació.

Que haig de fer si vull reclamar uns desperfectes a un constructor?

Aquesta és una de les principals causes que motiven l’encàrrec de un peritatge tècnic d'obra i construcció. En moltes ocasions les edificacions presenten deficiències constructives, en moltes ocasions, podríem fins i tot dir què en la majoria dels casos. És cert que no totes aquestes lesions son reclamables, però en molts d’altres casos, quan una persona ha fet una reclamació la resposta del constructor ha estat donar versions errònies i excuses per a no realitzar la reparació, quasi sempre per desconeixement de la causa del problema o per motius econòmics.

És un dret de tota persona el poder reclamar que li siguin reparats els defectes i desperfectes de una edificació i com a tal així ho recull la LOE (llei d’ordenació de la edificació). Aquesta llei recolzada pel Codi tècnic de la edificació, és força contundent a l’hora de establir responsabilitats.

En RC Gestió estem acostumats a redactar informes pericials per a la reclamació de danys.

La nostre idea és sempre, en primer lloc, el evitar un judici, es a dir, nosaltres valorem els desperfectes i recomanem que hi hagi una conversa d’acord amb les empreses constructores, sempre i quan sigui responsabilitat d’elles.

RC Gestió està acostumada a representar al client en front d’aquestes empreses per a reclamar i gestionar la reparació d’aquests desperfectes. En el cas d'arribar al punt de la negació o manca de voluntat per part del constructor a solucionar els desperfectes, s'acostuma a redactar un informe pericial que complementa la evidència de les probes de lesions i anàlisis de causes amb una explicació justificada de la relació gestionada per RC Gestió, reforçant així la posició del client. Aquesta és la forma correcta de funcionar ja què es dona la oportunitat a la empresa constructora a reparar els desperfectes i així no poden justificar-se al judici indicant que no se'ls ha donat la oportunitat de reparar els desperfectes.

Es a dir, en RC Gestió ens encarreguem de intentar que les empreses constructores reparin els defectes i en última instància, s’aprofita aquest fet per reforçar la reclamació judicialment.

reclamacio peritatge informe tecnic

RC Gestió fa Peritatges d'obra y construcció a Girona i Barcelona

El nostre àmbit territorial d'actuació son les províncies de Girona i Barcelona tot i què, si hi ha molt d'interés i el cas és suficientment interessant, no tenim limitació en tant al desplaçament per tot el territori nacional.

Principalment treballem en informes tècnics i peritatges a Girona i Barcelona.

Treballem a diferents parts i per tant, coneixem totes les vessants del sistema, des de la part propietària com per la part contraria.

Sempre apostem per conèixens abans i mantenir un bon intercanvi de sensacions alhora d'establir una relació de serveis, no obstant, com que creiem que es bò tenir una orientació econòmica dels serveis que volem oferir, tenim una aplicació què calcula el cost de cada un dels diferents tipus de informes i peritatges a les diferents comarques de Catalunya.

També hem de dir, que estem agrupant tècnics per a tota Catalunya que son 100% recomanables, es a dir, que en el cas de què no poguem aportar el nostre servei en alguna de les zones de Catalunya, els recomanarem algun altre tècnic que sí estaria disposat a fer el treball.

L'objectiu de RC Gestió és sempre el mateix, fer una feina ben feta i professional per aconseguir la recomanació del client.

Qué val fer un Peritatge d'obra i construcció a Girona o Barcelona?

Creiem que es necessari que els nostres clients tinguin una referència prèvia del que acostuma a valer un informe tècnic d’obra a Girona, Barcelona, Lleida o Tarragona, per això, hem dissenyat el nostre calculador de pressupostos de Peritatges d’obra i construcció.

Fes click en aquest enllaç per a poder tenir el teu pressupost on-line, sense compromís, 100% gratuït i en uns segons.

Calcula el cost del teu informe

peritatge, taxació o dictamen tècnic


Calcula on line


Contacta amb nosaltres

Telèfon directe: 663.95.68.41

email: info@rcgestio.com

Carrer Riu Onyar, 20, Entresol, Girona

17004 Girona

Siguem socials

RC Gestió - Rehabilitació i Construcció - Agrupació de tècnics, assessors i gestors de la construcció a Catalunya