Català
|
Castellano
|
English
Abans de contractar un servei relacionat amb la construcció, pregunta´ns

Gestionem la teva obra o projecte

Gestió d'obres i projectes integrals a Girona i Barcelona

No ho tens clar? Contesta aquestes preguntes.

Si t'estàs plantejant fer una obra, reforma o rehabilitació, contesta les següents preguntes:
 • Tens coneixements de construcció com per a saber si una cosa és correcte o no?
 • Coneixes les normatives d'obligat compliment?
 • Tens clar tots els procediments que s'han de fer legalment?
 • Saps el que ha de contenir un contracte d'obres per què et protegeixi?
 • Saps discutir amb industrials?
 • Saps medir la obra?
 • Saps si un preu propossat és un bon preu?
 • Tens clar com gestionar els professionals per què acabin en la data prevista?
 • Vols que la obra no costi més del que havía previst inicialment?
 • Vols que la obra et costi el mínim possible amb la màxima qualitat?

Si has contestat que si a totes aqueste preguntes, no ens necessites, en canvi, si no ha estat així, hem de parlar, ens ocuparem de tot, disfrutaràs del procés i de la teva obra que será una realitat per el preu acordat i en el temps acordat.

dudas gestion obra

En qué consisteix el sistema de gestió integral d'obres?

Som persones amb molta experiència en l'àmbit de la construcció i de la gestió de les obres i empreses i com a tal, hem adquirit una serie de coneixements que ens han portat a la idea de que hi ha una forma, actualment molt acceptada i cada vegada més difosa, de executar obres de construcció, tant reformes, com rehabilitació, com obra nova,... que ajuda i asegura la protecció de tots els intervinents, promotors, técnics i industrials.

El sistema de Gestió, a la práctica, és la contractació de un tècnic què fa les funcions de promotor-constructor en nom del client, es a dir, és el seu assessor personal en construcció que s'encarrega de gestionar la obra, desde el primer fins a l'últim dia.

El gestor d'obra s'encarrega de què es facin tots els passos necessaris i es facin en el moment que toca, d'aquesta forma, la obra no s'endarrereix descontroladament.

Inclou assessorament en decoració, aspectes tècnics, seguretat i salut, control de qualitat, control temporal, representació davant de industrials, licitacions, informes i control temporal. Absolútament tot per a que un promotor que no és natural del sector, sasseguri l'éxit de la promoció.

Imaginis tenir 1 únic interlocutor durant tota la obra que només mira pels seus interessos i amb un preu tancat de bon principi. Deixi's de problemes i pensi només en la seva obra acabada.

dudas gestion obra

Que val la contractació d'aquest servei?

Aproximádament un -25%, es a dir, que de mitjana, s'acostuma a estalbiar un 25% del cost total de la inversió gràcies a aquest control y assessorament d'obra.

Una obra en realitat val la suma de tots els valors dels industrials que intervenen, es a dir, la suma del fuster, del paleta, del vidrier, etc més el marge comercial que hi incrementa una empresa constructora. Aquest marge que se li diu Benefici Industrial és variable, es a dir, si una obra és més cara al final d ela obra, el marge que s'emporta la empresa constructora és més gran, dit d'una altre manera, com més cara sigui la obra, més diners guanya el constructor.

Nosaltres ens dediquem a buscar la ofera més económica del mercat per a cada un desl gremis, es a dir, busquem el millor fuster, el millor paleta, el millor colocador de pladur, etc i auqests industrials els paga directament el client, els diners no passen per mans del gestor d'obra, d'aquí que sigui un sistema tan transparent i tan barato.

L'objectiu d'aquest sistema és enllestir la obra en data i preu acordat ja què no hi ha més Benefici només per contractar materials més cars.

Si a això li sumem què fem una liquidació d'obra ajustada al cm del que hi ha executat i què en tot moment, mirem pels interessos del nostre client, la obra, al garantir que no hi ha cap mena de desviament econòmic, s'acostuma a abaratir entre un 30 y un 40% respecte al sistema tradicional de contractació d'empresa constructora.

Teniu un projecte ente mans? sol·liciteu-nos una visita i parlarem sense compromís, us passarem una proposta que segur s'ajustarà a les vostres necessitats.

Gestió d'obres de obra nova

Els últims anys ens hem especialitzat en la construcció de tot tipus de cases de totes les qualitats d'acabats. Cada client te unes necessitats i tots i cada esqú d'ells han vist el seu habitatge fet realitat.
 • Nosaltres acostumem a tenir entre 3 y 4 reunions previes abans de tenir el projecte bàsic enllestit.
 • Posteriorment, mentres es redacta el projecte executiu, es fan els amidaments, que serveixen per a licitar la obra al millor preu possible.
 • Una vegada tenim les millors propostes, es presenten als clients qui escullen els industrials que faran la obra, basats en les recomanacions de RC Gestió.
 • Quan l'ajuntament ens dona permís, aproximádament al cap de 1 mes de la sol·licitud, comencem la edificació amb el moviment de terres, amb el projecte executiu a acabat.
 • Durant un període aproximat de 7 mesos, s'executa i s'enllesteix la obra
 • Mensualment s'entrega un informe de seguiment econòmic a la propiestat amb elq ue s'ha fet, i el que queda per fer.
 • Si el client vol incloure alguna modificació, el cost final será directament la diferencia entre el pressupostat i el valor real del canvi, sense més increments i sempre sabrà el desviament previament a l'execució
 • Una vegada s'acaba la obra, es fa una medició final i un informe que serveix per a la liquidació económica de tots els industrials.
 • No es permet el avançar diners a cap industrial, així, si un industrial fa fallida no repercuteix a la obra.
 • Es fa una retenció del 5% en concepte de garantia als principals professionals, per garantir les possibles reparacions durant 6 mesos.
 • S'obliga a tenir tota la documentació indispensable per al control de qualitat de la obra.
 • Es gestionen tots els documents necessaris per a otenir la licencia de 1a ocupació a l'ajuntament, generalitat, etc.
 • Es comença a viure oficialment al cap de 8 mesos desde que es va contractar la obra, sense desviament econòmic ni temporal.

Gestió d'obres de reformes - sistema 8

Quan una persona o empresa decideix reformar un local per a dur a terme una activitat profecional, comercial o industrial, requereix de un seguit de actuacions i tramitacions per a poder començar amb l'activitat. En general son força tràmits que comporten un seguit d'actuacions, assaijos i probes, tant previes com posteriors.

Entre d'altres, es requereix de un projecte d'obres, bàsic i executiu, un projecte d'activitats i medi ambient, una legalització eléctrica, una legalització de clima i fins i tot, segons el tipus de negoci, una legalització de gas, amb els seus butlletins, a més, hi ha aspectes relacionats amb l'acústica i d'integració paisajiística a tenir en compte.

Si això li sumem la gestió directa de la obra, esdevé un munt de gestions que,no es presents, poden endarrerir la data d'innaguració fins a l'eternitat. PEr això, nosaltres, arribem a oferir el servei de tenir-ho tot en 8 setmanes, depenent de la superfície del local. El funcionament habitual sería similar al de una edificació.

Et recomanem que et possis en contacte amb nosaltres per a programar una visita técnico-comercial per a poder tenir un pressupost i previsió temporal més ajustada a la realitat.

Qué val construïr una casa?

T'ho fem molt i molt fàcil, només has d'omplir unes quanes variables i podràs tenir el cost aproximat de la construcció de la teva casa nova, es a dir, en uns segons sabrás que val construïr la teva casa a Girona, o qualsevol altre província, vàlid per a tot el territori.

Et garantim que en uns segons, tindràs el teu pressupost real d'obra per a la construcció de la teva casa nova.

Calcula On line

el cost de una casa nova

en uns segons


Calcula cost casa nova

Qué val reformar o rehabilitar una part o tot un edifici?

Calcula el cost de rehabilitar o reformar un edifici o part del mateix.

Tansols has de indicar les principals variables per a obtenir el pressupost en un moment.

Calcula On line

el cost de reformar un local

en uns segons


Calcula cost reforma local

Contacta amb nosaltres

Telèfon directe: 663.95.68.41

email: info@rcgestio.com

Carrer Riu Onyar, 20, Entresol, Girona

17004 Girona

Siguem socials

RC Gestió - Rehabilitació i Construcció - Agrupació de tècnics, assessors i gestors de la construcció a Catalunya